Annosjakelu

Koneellinen annosjakelu on apteekin tarjoama palvelu, jossa apteekki tarkistaa asiakkaan kokonaislääkityksen ja toimittaa säännöllisesti käytettävät tabletit ja kapselit pakattuina muovisiin kerta-annospusseihin.

Annosjakelupalvelun avulla potilasturvallisuus paranee, kun asiakkaan kokonaislääkitys tarkistetaan. Tarkoituksena on varmistaa lääkkeiden yhteensopivuus sekä karsia tarpeettomat ja päällekkäiset lääkkeet. Annosjakelupussit helpottavat lääkkeiden ottamista, sillä niihin on merkitty lääkkeiden ottoajankohta.

Koneellisessa annosjakelupalvelussa lääkkeet toimitetaan asiakkaille kahden viikon jaksoissa kerta-annospusseissa, joista lääkkeet on helppo ottaa aina oikeaan aikaan.  Palveluun kuuluu myös asiakkaan kokonaislääkityksen tarkistus sekä reseptien uusiminen apteekin kautta. Annosjakelussa hyödynnetään asiakkaan luvalla sähköisiä reseptejä, joten asiakkaan ei tarvitse huolehtia reseptiasioistaan itse. Palvelu on maksullinen ja vaatii aina erillisen annosjakelusopimuksen.