Lääkejätteet

Apteekki ottaa kotitalouksilta maksutta vastaan vanhentuneita ja käyttämättömiä lääkkeitä  sekä kuumemittareita, ruiskuja ja neuloja. Lääkejätteisiin eivät kuulu kemikaalit, hiuslakkapullot, sähkölaitteet eivätkä paristot.

Kaikki apteekkiin palautetut lääkkeet toimitetaan vaarallisen jätteen käsittelyyn hävitettäväksi. Mikäli lääkkeet ovat olleet asiakkaan hallussa, ei niitä voi enää myydä uudelleen. Tämän vuoksi käyttämättömiä lääkkeitä ei myöskään hyvitetä asiakkaalle. Käytäntö perustuu lääkelakiin ja viranomaisten apteekeille antamiin ohjeisiin.

Palauta lääkejäte näin:
• Poista lääkepakkauksista potilastietoja sisältävät merkinnät (kuten ohjetarrat).
Tuo lääkkeet apteekkiin läpinäkyvässä, tiiviissä muovipussissa.
• Voit poistaa tabletit ja kapselit alkuperäispakkauksistaan. Läpipainopakkauksissa olevia tabletteja ja kapseleita ei tarvitse irrottaa pakkauksistaan. Vie tyhjät lasipurkit lasin- keräykseen ja tyhjät muovipurkit jäteastiaan.
• Palauta nestemäiset aineet alkuperäispakkauksissa.
• Palauta joditabletit ja muut jodia sisältävät lääkkeet aina erillisessä läpinäkyvässä muovipussissa alkuperäispakkauksissaan. Jodipitoisia valmisteita ovat mm. Jodix-tabletit ja Betadine-valmisteet.
• Palauta elohopeaa sisältävät kuumemittarit erillään lääkejätteistä. Sulje rikkoutuneet elohopeakuumemittarit esim. tiiviiseen lasipurkkiin.
• Palauta ruiskut ja neulat erillään lääkejätteistä. Pakkaa ne läpäisemättömään pakkaukseen, kuten tyhjään muovipulloon tai lasipurkkiin.